Zamówienia publiczne nr 02_2016

Zamówienie publiczne: "MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU POSZPITALNYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DO POTRZEB PSM I I II STOPNIA W ŻAGANIU – ETAP III"

 

Dokumenty do pobrania:

a) Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz.pdf

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Pobierz.pdf

c) Dokumentacja techniczna: Pobierz.zip

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Pobierz.zip

e) Przedmiar: Pobierz.pdf