Zamówienia publiczne nr 02_2014 - DODANE

1. Wyjaśnienia do treści SIWZ - pismo z dnia 03.09.2014 roku: Pobierz.pdf

2. Dokumentacja techniczna - uzupełnienie: Pobierz.zip

3. Badania stratygraficzne: Pobierz.zip