Zamówienia publiczne nr 01_2020

Zamówienie publiczne: "ZAKUP I DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA W ŻAGANIU"
Numer sprawy – 1/11/2020

Dokumenty do pobrania:

a) Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz.pdf

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Pobierz.pdf

c) Załącznik nr 1 do siwz: Pobierz.pdf

d) Załącznik nr 2 do siwz: Pobierz.pdf

e) Wersja edytowalna załączników do siwz: Pobierz.zip

  Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert.pdf

  Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf