Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żaganiu ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021 do nauki gry na następujących instrumentach:
– fortepian,

– skrzypce, altówka, wiolonczela,
– gitara, perkusja, akordeon,
– flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

O przyjęcie do klasy I mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II stopnia jest przygotowanie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (lub równorzędne).

 

EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się:

15 czerwca (poniedziałek) – od godz. 12.00 w sali 23 budynek szkoły przy ul. Pomorskiej 14 – egzamin z instrumentu (kolejność zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów)

 

Uwaga!

Egzamin wstępny do PSM II stopnia został ograniczony -  na podstawie aktualnych przepisów prawa obowiązuje tylko egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

 

Do dnia 10 czerwca należy przesłać drogą elektroniczną na adres: psmuza@wp.pl następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia (do pobrania - poniżej)
- kopię świadectwa ukończenia PSM I st. (Ogniska Muzycznego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie (w przypadku kształcenia w specjalizacjach instrumentów dętych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza specjalistę - pulmonologa)
do uzupełnienia w terminie późniejszym.
- 1 fotografię
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (do pobrania - poniżej)

 

Kandydaci bez przygotowania (nie posiadający świadectw, o których mowa wyżej), ale posiadający zasób umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej PSM I st., składają drogą elektroniczną na adres: psmuza@wp.pl następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia (do pobrania - poniżej)
- zaświadczenie lekarskie (j. w.)
- 1 fotografię, podanie, życiorys, opinię pedagoga (opiekuna muzycznego)

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.(do pobrania - poniżej)

 

Uwaga!

W związku z obecną trudną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa, termin egzaminów wstępnych może ulec zmianie (kandydatów poinformujemy o tym telefonicznie).

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu:

68/377-27-85 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 oraz drogą elektroniczną:

psmuza@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!!!