Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żaganiu ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022 do nauki gry na następujących instrumentach:
– fortepian,
– skrzypce, altówka, wiolonczela,
– gitara, perkusja, akordeon,
– flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

O przyjęcie do klasy I mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II stopnia jest przygotowanie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (lub równorzędne).

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczniemy w przepięknie zrewitalizowanym obiekcie – dawnym szpitalu księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Został on zbudowany w latach 1851-1859 i przez liczne dziesięciolecia (jeszcze do czasów nam współczesnych) służył chorym. W roku 2006 budynki przejęła nasza szkoła. Po wielu latach prac remontowych, przy zaangażowaniu środków Ministerstwa  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Funduszy Europejskich w ramach projektu Termomodernizacji Państwowych Szkół Artystycznych, będziemy mieli fantastyczne warunki nauki i pracy. Każdej specjalności instrumentalnej dedykowana jest odrębna sala lekcyjna, zajęcia ogólnomuzyczne odbywać się będą w dużych i doskonale wyposażonych pracowniach, odpowiednie pomieszczenia przeznaczone są na sale prób orkiestry i chóru, szatnie oraz sekretariat i gabinety biurowe. Szkoła będzie także dysponowała aulą, a biblioteka (wraz z czytelnią) znajdzie swoje lokum w dawnym budynku pogotowia.Dwa budynki poszpitalne połączone zostały szklanym łącznikiem, który umożliwia wygodną komunikację nawet zimą, czy w czasie niepogody. Dzieci i młodzież znajdą także doskonałe warunki do odpoczynku w czasie przerw, a rodzice możliwość dogodnego dojazdu i odbioru swoich pociech (będą mogli zresztą także w komfortowych warunkach oczekiwać na dzieci w szkole). Bez żadnej przesady stwierdzić można, że żagańscy uczniowie otrzymają jedną z najpiękniejszych szkół w Polsce! Już z zewnątrz odnowione budynki przyciągają wzrok swą oryginalną architekturą, ale dopiero wnętrza, gdzie z wielką pieczołowitością zachowano oryginalne elementy wystroju, posadzki, czy rzeźbione drzwi – każą z radością oczekiwać na dzień, kiedy zabrzmi tu muzyka dobiegająca z każdego zakątka. Nie przypadkiem już w tej chwili mówi się o „żagańskim Hogwarcie”.

 

EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się:

14 czerwca (poniedziałek) – od godz. 12.00w sali 23 budynek szkoły przy ul. Pomorskiej 14 – egzamin z instrumentu (kolejność zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów)

 

Uwaga!

Egzamin wstępny do PSM II stopnia został ograniczony -  na podstawie aktualnych przepisów prawa obowiązuje tylko egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

 

Do dnia 11 czerwca należy przesłać drogą elektroniczną na adres: psmuza@wp.pl następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia (do pobrania - poniżej)
- kopię świadectwa ukończenia PSM I st. (Ogniska Muzycznego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie (w przypadku kształcenia w specjalizacjach instrumentów dętych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza specjalistę - pulmonologa) – do uzupełnienia w terminie późniejszym.
- 1 fotografię
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (do pobrania - poniżej)

 

Uwaga!

 

W związku z obecną trudną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa, termin egzaminów wstępnych może ulec zmianie (kandydatów poinformujemy o tym telefonicznie).

 

Szczegółowych informacji udziela (wyłącznie telefonicznie) sekretariat szkoły - 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00; tel: (68) 377 27 85; psmuza@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!!!