Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Jeśli Wasze dziecko interesuje się muzyką, chciałoby grać na instrumencie, zauważyliście u niego zdolności w tym kierunku - serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia muzycznego:

- dzieci młodsze (6 - 9 lat) - nauka w cyklu 6-letnim na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, perkusji, puzonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli;

- dzieci starsze i młodzież (10 - 16 lat) - nauka w cyklu 4-letnim na akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, oboju, perkusji, puzonie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli.

BADANIE PRZYDATNOŚCI (polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie) odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Pomorskiej 14 w dwóch terminach:

- 17 czerwca (czwartek) - od godz. 15:00 (głównie kandydaci 6 - 9 lat)

- 19 czerwca (sobota) - od godz. 9:00 (głównie kandydaci 10 - 16 lat).

Przebieg tego badania związany jest czasami z niepewnością i obawami, zarówno rodziców, jak i dzieci. Zapewniamy, iż przesłuchania odbywają się w bardzo przyjaznej atmosferze, a zadania, o których wykonanie proszeni są kandydaci, nie są trudne. Każde z nich jest przy tym najpierw objaśniane. Gdyby jednak chcieli Państwo dokładnie zapoznać się z przebiegiem badania – zamieszczamy poniżej materiał filmowy ilustrujący przesłuchanie.

Informujemy ponadto, iż wszyscy kandydaci do nauki w naszej szkole mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, w czasie których będą mogli praktycznie zapoznać się z przebiegiem przesłuchań, a także „przećwiczyć” wykonanie poszczególnych zadań.

Zajęcia przygotowawcze odbywały się będą w sali nr 12 budynku przy ul. Pomorskiej 14 w następujących terminach:
11 i 14 czerwca – w godzinach 17.00 – 17.45 – dzieci młodsze

11 i 14 czerwca – w godzinach 18.00 – 18.45 – dzieci starsze.

Edukacja muzyczna trenuje pamięć i stymuluje rozwój umysłowy dziecka. Wpływa na jego zachowanie i umiejętności. Dzieci, które uczą się grać na instrumentach, wypadają korzystniej w testach umiejętności językowych, szybciej i łatwiej zapamiętują potrzebne informacje. Tak oceniają to naukowcy!

Nauka w naszej szkole opiera się na szeroko pojętym umuzykalnieniu. Realizujemy ten cel ucząc indywidualnie gry na instrumencie, a także gry w zespołach kameralnych i orkiestrze szkolnej oraz śpiewu w chórze szkolnym. Uzupełnieniem tego kształcenia jest rytmika, kształcenie słuchu oraz nauka podstaw wiedzy o muzyce i rozwijanie świadomego posługiwania się językiem muzycznym.

Kluczami do sukcesu w kształceniu muzycznym są:
- indywidualny tryb nauki pod kierunkiem pedagoga, który pozwala na dostosowanie poziomu kształcenia i wymagań do zdolności ucznia;
- cierpliwa praca dziecka w domu z aktywnym wsparciem rodziców.

Ogromnym atutem naszej szkoły jest jej nowa lokalizacja. Rok szkolny 2021/2022 rozpoczniemy w przepięknie zrewitalizowanych obiektach – dawnym szpitalu księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Został on zbudowany w latach 1851-1859 i przez liczne dziesięciolecia (jeszcze do czasów nam współczesnych) służył chorym. W roku 2006 budynki przejęła nasza szkoła. Po wielu latach prac remontowych, przy zaangażowaniu środków Ministerstwa  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Funduszy Europejskich w ramach projektu Termomodernizacji Państwowych Szkół Artystycznych, będziemy mieli fantastyczne warunki nauki i pracy. Każdej specjalności instrumentalnej dedykowana jest odrębna sala lekcyjna, zajęcia ogólnomuzyczne odbywać się będą w dużych i doskonale wyposażonych pracowniach, odpowiednie pomieszczenia przeznaczone są na sale prób orkiestry i chóru, szatnie oraz sekretariat i gabinety biurowe. Szkoła będzie także dysponowała aulą, a biblioteka (wraz z czytelnią) znajdzie swoje lokum w dawnym budynku pogotowia. Dwa budynki poszpitalne połączone zostały szklanym łącznikiem, który umożliwia wygodną komunikację nawet zimą, czy w czasie niepogody. Dzieci i młodzież znajdą także doskonałe warunki do odpoczynku w czasie przerw, a rodzice możliwość dogodnego dojazdu i odbioru swoich pociech (będą mogli również w komfortowych warunkach oczekiwać na dzieci w szkole). Bez żadnej przesady stwierdzić można, że żagańscy uczniowie otrzymają jedną z najpiękniejszych szkół w Polsce! Już z zewnątrz odnowione budynki przyciągają wzrok swą oryginalną architekturą, ale dopiero wnętrza, gdzie z wielką pieczołowitością zachowano oryginalne elementy wystroju, posadzki, czy rzeźbione drzwi – każą z radością oczekiwać na dzień, kiedy zabrzmi tu muzyka dobiegająca z każdego zakątka. Nie przypadkiem już w tej chwili mówi się o „żagańskim Hogwarcie”.

Zapraszamy zatem serdecznie do naszej Szkoły – zarówno młodsze, jak i starsze dzieci i młodzież.

UWAGA!

Rodzice dzieci pragnących podjąć naukę w naszej szkole proszeni są o przesłanie do dnia 11 czerwca drogą elektroniczną na adres: psmuza@wp.pl następujących dokumentów:
- wniosek o przyjęcie dziecka do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- kwestionariusz kandydata do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (do pobrania - poniżej).

W związku z obecną trudną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa, termin badania predyspozycji muzycznych może ulec zmianie (rodziców poinformujemy o tym telefonicznie).

Szczegółowych informacji udziela (wyłącznie telefonicznie) sekretariat szkoły - 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00; tel: (68) 377 27 85; psmuza@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!!!