Rekrutacja

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Jeśli Wasze dziecko interesuje się muzyką, chciałoby grać na instrumencie, zauważyliście u niego zdolności w tym kierunku - serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia muzycznego:

- dzieci młodsze (6 - 9 lat) - nauka w cyklu 6-letnim na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, perkusji, puzonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli;

- dzieci starsze i młodzież (10 - 16 lat) - nauka w cyklu 4-letnim na akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, oboju, perkusji, puzonie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli.

Edukacja muzyczna trenuje pamięć i stymuluje rozwój umysłowy dziecka. Wpływa na jego zachowanie i umiejętności. Dzieci, które uczą się grać na instrumentach, wypadają korzystniej w testach umiejętności językowych, szybciej i łatwiej zapamiętują potrzebne informacje. Tak oceniają to naukowcy!

Nauka w naszej szkole opiera się na szeroko pojętym umuzykalnieniu. Realizujemy ten cel ucząc indywidualnie gry na instrumencie, a także gry w zespołach kameralnych i orkiestrze szkolnej oraz śpiewu w chórze szkolnym. Uzupełnieniem tego kształcenia jest rytmika, kształcenie słuchu oraz nauka podstaw wiedzy o muzyce i rozwijanie świadomego posługiwania się językiem muzycznym.

Kluczami do sukcesu w kształceniu muzycznym są:
- indywidualny tryb nauki pod kierunkiem pedagoga, który pozwala na dostosowanie poziomu kształcenia i wymagań do zdolności ucznia;
- cierpliwa praca dziecka w domu z aktywnym wsparciem rodziców.

 

UWAGA!

Rodzice dzieci pragnących podjąć naukę w naszej szkole proszeni są o przesłanie do dnia 11 czerwca drogą elektroniczną na adres: psmuza@wp.pl następujących dokumentów:
- wniosek o przyjęcie dziecka do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- kwestionariusz kandydata do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (do pobrania - poniżej).

BADANIE PRZYDATNOŚCI (polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie) odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Pomorskiej 14 w dwóch terminach:

- 17 czerwca (czwartek) - od godz. 15:00 (głównie kandydaci 6 - 9 lat)

- 19 czerwca (sobota) - od godz. 9:00 (głównie kandydaci 10 - 16 lat)

W związku z obecną trudną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa, termin badania predyspozycji muzycznych może ulec zmianie (rodziców poinformujemy o tym telefonicznie).

 

Szczegółowych informacji udziela (wyłącznie telefonicznie) sekretariat szkoły - 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00; tel: (68) 377 27 85; psmuza@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!!!