Rada rodziców

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020:

Katarzyna Tabaka - Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Kara - Wiceprzewodnicząca Rady

 

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu informuje, że od dnia 01.09.2019 roku miesięczne składki na Radę Rodziców wynoszą:

- 50 zł przy I dziecku,
- 70 zł przy II dzieci,
- 80 zł przy III i więcej dzieci uczęszczających do PSM I i II st. w Żaganiu.

Wpłaty darowizny można dokonywać przelewem na konto Rady.

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-0460
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711