Rada rodziców

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022:

Marta Nadrzycka-Soczek - Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Kara - Wiceprzewodnicząca Rady

Henryk Mrożek - Skarbnik

Dorota Leszcz - Sekretarz

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu informuje, że od 1 września 2021 roku miesięczne składki na Radę Rodziców wynoszą:

- 50 zł przy I dziecku,
- 70 zł przy II dzieci,
- 80 zł przy III i więcej dzieci uczęszczających do PSM I i II stopnia w Żaganiu.

Wpłaty darowizny można dokonywać przelewem na konto Rady:

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-04-60
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711

***
Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021:

Katarzyna Romankiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Kara - Wiceprzewodnicząca Rady

Dorota Leszcz - Skarbnik
 

❗UWAGA❗

W związku z obecną sytuacją epidemiczną uchwałą Rady Rodziców zostaje czasowo zmniejszona składka od września do momentu odwołania decyzji i wynosi:
przy I dziecku – 25 zł
II dzieci – 35 zł
III i więcej dzieci – 50 zł
Wpłaty (w pełnych kwotach: 50 zł, 70 zł lub 80 zł) dokonane w miesiącu wrześniu zostaną automatycznie zaksięgowane na październik – w celu wyrównania różnicy.

 

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu informuje, że od dnia 01.09.2020 roku miesięczne składki na Radę Rodziców wynoszą:

- 50 zł przy I dziecku,
- 70 zł przy II dzieci,
- 80 zł przy III i więcej dzieci uczęszczających do PSM I i II st. w Żaganiu.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną uchwałą Rady Rodziców zostaje czasowo zmniejszona składka od września do momentu odwołania decyzji i wynosi:
przy I dziecku – 25 zł
II dzieci – 35 zł
III i więcej dzieci – 50 zł
Wpłaty (w pełnych kwotach: 50 zł, 70 zł lub 80 zł) dokonane w miesiącu wrześniu zostaną automatycznie zaksięgowane na październik – w celu wyrównania różnicy.

 

Wpłaty darowizny można dokonywać przelewem na konto Rady.

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-0460
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711