Rada rodziców

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018:

 

Katarzyna Tabaka - Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Kara - Wiceprzewodnicząca Rady
 


Uchwała Rady Rodziców Nr 2/09/2017/2018 w sprawie ustalenia wysokości darowizny.

Ustalono, że darowizna na Radę Rodziców wynosi 50 zł miesięcznie. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dwoje uczniów - rodzeństwo - 70 zł. Trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty.
Wpłaty darowizny można dokonywać przelewem na konto Rady.

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-0460
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711