AKTUALNOŚCI

— 08 luty 2019 —

We środę - 30 stycznia br. - w pięknej scenerii zielonogórskiej Palmiarni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych 35 uczniom województwa lubuskiego. Decyzję o przyznaniu takiego wyróżnienia podjęto po raz piętnasty. Jak zaznaczyła w swym przemówieniu Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak - program stypendialny służy pomocy wybitnie uzdolnionej młodzieży w realizacji wyznaczonych celów, rozwijaniu zainteresowań oraz pasji i stwarzaniu młodym ludziom odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju. Stypendia mają być też inspiracją do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych, formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

 

 

Już po raz trzeci w gronie najlepszych znalazła się Maja Cichoń, uczennica klasy VI cyklu 6-letniego w klasie skrzypiec p. Wasyla Wierbickiego, a dołączyła do niej (w tym roku po raz pierwszy) Katarzyna Kurczewska, uczennica klasy III cyklu 6-letniego, również w klasie skrzypiec p. Wasyla Wierbickiego. Dziewczynki odebrały stypendia za osiągnięcia artystyczne z rąk Pani Marszałek.

Gratulujemy im serdecznie - życząc dalszych sukcesów. Wiemy bowiem, że przygotowują się już znowu do kolejnych konkursów krajowych i międzynarodowych, a stypendium (chociaż b. skromne) pomoże im w sfinansowaniu mistrzowskich warsztatów muzycznych.

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-marszalek-wreczyla-stypendia-najzdolniejszym-uczniom-wojewodztwa-zobaczcie-jak-niezwykla-mamy-mlodziez-zdjecia/ar/13848322

https://www.youtube.com/watch?v=L37Y5QbiuDk

http://lubuskie.pl/news/24825/806/Samo-nie-zagra-zaangazuj-sie-wideo/

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-marszalek-wreczyla-stypendia-najzdolniejszym-uczniom-wojewodztwa-zobaczcie-jak-niezwykla-mamy-mlodziez-zdjecia/ga/13848322/zd/33577520#wiadomosci