AKTUALNOŚCI

— 28 Maj 2021 —

Szanowni rodzice i opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Od poniedziałku 31 maja wszystkie zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Cieszymy się z tego, że wreszcie wszyscy będziemy mogli spotkać się w murach naszej szkoły.

 

Nasza praca będzie wymagała przestrzegania zasad, dzięki którym pobyt w szkole będzie bezpieczny. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania szkoły od 31 maja 2021.pdf

Jeszcze raz przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, takich jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka.
  2. Do szkoły nie może przychodzić uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Każda osoba po wejściu do budynku szkoły (rodzic/opiekun, uczeń, pracownik) bezwzględnie dezynfekuje ręce.
  4. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, hol) zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5

Na terenie szkoły, w częściach wspólnych: korytarze, hol, uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Dopuszczamy obecność rodziców uczniów klas najmłodszych – pozostałych prosimy o ograniczenie wejść na teren szkoły do przypadków koniecznych. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych nie zasłaniają ust i nosa.