AKTUALNOŚCI

— 19 Październik 2020 —

Szanowni rodzice i opiekunowie! Drodzy uczniowie!

od dzisiaj tj. 19 października 2020 r. nasza szkoła rozpoczęła pracę w systemie hybrydowym. Wszystkie zajęcia - z wyłączeniem nauki gry na instrumencie - realizowane są zdalnie. Lekcje instrumentu odbywają się w szkole - nauczyciele dostosują swoje plany zajęć tak, aby uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych. W związku z tym ponawiamy naszą prośbę o pilne przekazywanie informacji o przebywaniu uczniów na kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorze epidemiologicznym. Decyzje o izolacji w stosunku do uczniów podejmowane są przez Sanepid na podstawie postępowań toczących się w szkołach oświatowych Żagania i innych miejscowości. Uczniowie objęci izolacją, traktowani są tak jak przebywający na zwolnieniu lekarskim, mają zatem nieobecność usprawiedliwioną. Przypominamy, że uczniowie objęci izolacją nie mogą przychodzić na zajęcia do szkoły. Prosimy Państwa, aby rodzeństwo uczniów objętych izolacją również pozostało w domu - do rodzeństwa stosujemy taką samą zasadę nieobecności usprawiedliwionej. Przypominamy, że do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych: kaszlu, gorączki, bóli mięśni, ogólnego zmęczenia, utraty węchu lub smaku o nagłym początku, wysypki. Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i spokoju - wkraczamy w bardzo trudny okres kumulacji zachorować grypopodobnych. Pamiętajmy o maseczkach, dystansie oraz o myciu/dezynfekowaniu rąk.