AKTUALNOŚCI

— 25 Kwiecień 2021 —

Szanowni rodzice i opiekunowie! Drodzy uczniowie!
Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r. uruchamiamy w naszej szkole - w ograniczonym zakresie zajęcia stacjonarne:

 

 

  1. Kształcenie słuchu i rytmika w klasach I – III cyklu sześcioletniego PSM I stopnia – budynek szkoły przy ul. Pomorskiej 14;
  2. Zajęcia instrumentu głównego - uczniowie wszystkich klas PSM I i II stopnia.
  3. Zajęcia z nauczycielem - akompaniatorem.

Zajęcia w trybie stacjonarnym będą się odbywały na podstawie wcześniej wydanych decyzji Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody Nauczyciela i Rodziców/Opiekunów. Prosimy Państwa o kontakt z nauczycielem instrumentu w sprawie lekcji indywidualnych – w razie potrzeby nauczyciele instrumentu, wprowadzą zmiany w planach zajęć indywidualnych, tak, aby uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w nauczaniu zdalnym. Zajęcia z nauczycielem – akompaniatorem mogą odbywać się stacjonarnie tylko i wyłącznie z uczniami przygotowującymi nagrania do konkursów on line, w celu przygotowania nagrania.
Zajęcia w pozostałych klasach: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, literatura muzyczna, historia muzyki, harmonia, formy muzyczne), zajęcia zbiorowe: chór, orkiestra, zespoły kameralne, zespoły instrumentalne, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy będą realizowane zdalnie na platformie Microsoft Teams. Plany tych zajęć nie ulegają zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania PSM I i II stopnia w Żaganiu od 26 kwietnia 2021.pdf
Cieszymy się z tego, że mamy możliwość ponownego spotykania się w murach Szkoły. Nasza praca będzie jednak wymagała ścisłego przestrzegania zasad, dzięki którym pobyt w szkole będzie bezpieczny.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa to:

  1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, takich jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka.
  2. Do szkoły nie może przychodzić uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Każda osoba po wejściu do budynku szkoły (rodzic/opiekun, uczeń, pracownik) bezwzględnie dezynfekuje ręce.
  4. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych: korytarze, hol, uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Dopuszczamy obecność rodziców uczniów klas najmłodszych – pozostałych prosimy o ograniczenie wejść na teren szkoły do przypadków koniecznych.
  5. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych nie zasłaniają ust i nosa.
  6. Pamiętajmy o dystansie społecznym – minimum 1,5 metra.

Ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie szkole informacji o zakażeniach lub przebywaniu naszych uczniów na kwarantannie. Informacje te jesteśmy zobowiązani przekazywać do Organu Prowadzącego w codziennych raportach. Jednocześnie prosimy o śledzenie naszych komunikatów – w zależności od sytuacji epidemicznej, będziemy podejmowali kolejne decyzje rozszerzające lub ograniczające nauczanie stacjonarne. Prosimy o zrozumienie - życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i spokoju.