AKTUALNOŚCI

— 12 Czerwiec 2021 —

W Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, odbywał się IV Ogólnopolski Konkurs "Talenty skrzypcowe 2021". Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej oraz Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza.

 

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną zmagania konkursowe odbyły się w formule online. Jury oceniało nagrania uczestników w siedmiu grupach wiekowych:

-grupa I - uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6-letniego i klas 1-szych cyklu 4-letniego
-grupa II - uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6-letniego i klas 2-3 cyklu 4-letniego
-grupa III - uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych I stopnia i klas 4-tych cyklu 4-letniego 
-grupa IV - uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia i klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia 
-grupa V - uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia
-grupa VI - studenci studiów licencjackich I stopnia
-grupa VII - studenci studiów magisterskich II stopnia

Na Konkursie wspaniale zaprezentowały się nasze uczennice PSM I stopnia: Katarzyna Kurczewska, klasa V/6 - pracująca pod okiem mgr Wasyla Wierbickiego, Martyna Bielewicz, klasa VI/6 - z klasy skrzypiec mgr Moniki Maszkowskiej oraz Aleksandra Sokół, klasa VI/6 - z klasy skrzypiec mgr Ireny Zapolskiej (wszystkie wystąpiły na Konkursie w gr. III). Kasia zdobyła I nagrodę! natomiast Martyna i Ola zdobyły III nagrodę. Naszym uczennicom podczas nagrań konkursowych na fortepianie towarzyszył mgr Wojciech Zawiślak, który otrzymał Dyplom za wyróżniający akompaniament.  Serdecznie gratulujemy!