AKTUALNOŚCI

— 10 Listopad 2018 —

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica - Maja Cichoń (klasa VI cyklu 6-letniego) - po raz kolejny została stypendystką programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - jest organizacją pożytku publicznego, stowarzyszeniem mającym na celu pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym - poprzez organizację ogólnopolskich warsztatów w instytutach naukowych i szkołach wyższych oraz specjalnych obozów naukowych. Fundusz organizuje także koncerty stypendystów muzycznych (m.in. na Zamku Królewskim, w Podchorążówce, w Łazienkach Królewskich) i wystawy prac plastycznych.

18 marca 2017 Maja Cichoń  wystąpiła (w ramach poprzedniego stypendium) w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Być może również tym razem zostanie zaproszona do jednego z najpiękniejszych miejsc w stolicy.
Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju artystycznego!