AKTUALNOŚCI

— 21 Styczeń 2021 —

Szanowni rodzice i opiekunowie! Drodzy uczniowie!
Od jutra tj. 22 stycznia 2021 r. uruchamiamy, w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w klasach I – III cyklu sześcioletniego PSM I stopnia. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym planem, w budynku szkoły przy ul. Pomorskiej 14. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych, mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Jeszcze raz przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

 

 

  1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, takich jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka.
  2. Do szkoły nie może przychodzić uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Każda osoba po wejściu do budynku szkoły (rodzic/opiekun, uczeń, pracownik) bezwzględnie dezynfekuje ręce.
  4. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, hol) zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5

Na terenie szkoły, w częściach wspólnych: korytarze, hol, uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Dopuszczamy obecność rodziców uczniów klas najmłodszych – pozostałych prosimy o ograniczenie wejść na teren szkoły do przypadków koniecznych. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych nie zasłaniają ust i nosa.