AKTUALNOŚCI

— 01 luty 2021 —

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek - kontynuujemy zajęcia on line w naszej szkole. Zajęcia rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I - III PSM I stopnia oraz lekcje instrumentu głównego będą kontynuowane stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, na dotychczasowych zasadach. Jeszcze raz przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, takich jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka.
  2. Do szkoły nie może przychodzić uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Każda osoba po wejściu do budynku szkoły (rodzic/opiekun, uczeń, pracownik) bezwzględnie dezynfekuje ręce.
  4. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, hol) zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5

Na terenie szkoły, w częściach wspólnych: korytarze, hol, uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Dopuszczamy obecność rodziców uczniów klas najmłodszych – pozostałych prosimy o ograniczenie wejść na teren szkoły do przypadków koniecznych. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych nie zasłaniają ust i nosa.