AKTUALNOŚCI

— 07 Wrzesień 2017 —

Bardzo pracowicie rozpoczęła nowy rok szkolny Orkiestra PSM I i II stopnia. Już we wtorek uczniowie zebrali się na próbie, w czasie której trzeba było odzyskać (nieco straconą podczas długich wakacji) artystyczną „kondycję”.
    We środę miała  miejsce kolejna próba, po której wszyscy udali się do pięknego Zamku w Kliczkowe, gdzie w  dniach 6-8 września odbywała się międzynarodowa konferencja „Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i w Europie", zorganizowana przez Nadleśnictwa Ruszów i Głęboki Bród. Wzięli w niej udział także goście zagraniczni – z Rosji, Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii, Szwecji i Finlandii.
    Konferencję zakończył późnym wieczorem koncert naszego zespołu pod dyrekcją p. Iwana Moroza. Międzynarodowe audytorium nagradzało młodych muzyków gromkimi oklaskami, zaś po koncercie młodzież została zaproszona na poczęstunek do pięknej zamkowej Sali.