AKTUALNOŚCI

— 14 Wrzesień 2017 —

Jeszcze nie umilkły echa oklasków, jakimi międzynarodowa publiczność nagradzała naszą orkiestrę w Zamku w Kliczkowie, a już młodzi muzycy zasiedli na estradzie zbudowanej nieopodal budynku Szkoły Muzycznej na czas trwania Jarmarku Michała. Jakże bowiem można by było wyobrazić sobie tę imprezę bez udziału zespołu, który cieszy się taką popularnością wśród mieszkańców Żagania. I tym razem nie zwiedli się oni w swych oczekiwaniach. Orkiestra – pod dyrekcją Iwana Moroza – zaprezentowała atrakcyjny program, na który złożyły się przeboje mistrzów oraz opracowania popularnych melodii filmowych. Godnym uwagi jest fakt, że pracę w zespole kontynuują także byli uczniowie i absolwenci naszej Szkoły, dla których muzyka stała się nieodzowną częścią życia, nawet wówczas, gdy na co dzień poświęcają się zupełnie innej działalności.


Zapraszamy do galerii foto - autor zdjęć: Adam Żyworonek