AKTUALNOŚCI

— 07 Październik 2020 —

Szanowni rodzice i opiekunowie! Drodzy uczniowie!

pojawiają się informacje o przebywaniu niektórych naszych uczniów na kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorze epidemiologicznym nałożonych przez Sanepid.  Decyzje o izolacji w stosunku do uczniów zostały podjęte na podstawie postępowań toczących się w szkołach oświatowych Żagania i innych miejscowości. Zwracamy się do Państwa z prośba o pilne przekazywanie wszelkich tego typu informacji - uczniowie objęci izolacją traktowani są tak jak przebywający na zwolnieniu lekarskim, mają zatem nieobecność usprawiedliwioną. Przypominamy, że uczniowie objęci izolacją nie mogą przychodzić na zajęcia do naszej szkoły. Prosimy Państwa, aby rodzeństwo uczniów objętych izolacją również pozostało w domu - do rodzeństwa stosujemy taką samą zasadę nieobecności usprawiedliwionej.  Przypominamy, że do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi – bez jakichkolwiek objawów chorobowych: kaszlu, gorączki, bóli mięśni, ogólnego zmęczenia, utraty węchu lub smaku o nagłym początku, wysypki. Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i spokoju - wkraczamy w bardzo trudny okres kumulacji zachorować grypopodobnych. Pamiętajmy o maseczkach, dystansie oraz o myciu/dezynfekowaniu rąk.