AKTUALNOŚCI

— 23 Grudzień 2020 —

W związku z kolejnymi zmianami prawa i ustaleniem jednolitego dla całego kraju terminu ferii zimowych od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. – przeprowadzimy w naszej szkole klasyfikację śródroczną we wcześniejszym niż zwykle terminie.

 

Informujemy, że klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 22 grudnia. W związku z tym – już w grudniu będą ustalane oceny semestralne. Mając na uwadze fakt, że nasza szkoła od 19 października pracuje w systemie hybrydowym, natomiast od 26 października całkowicie zdalnie, zachęcamy Państwa – rodziców i opiekunów – do kontaktu z nauczycielami przedmiotów teoretycznych podczas ich dyżurów na platformie Teams. Nauczyciele instrumentu głównego są do Państwa dyspozycji podczas każdej lekcji zdalnej. Mamy nadzieję, że po zakończeniu ferii zimowych, znowu spotkamy się w szkole.