AKTUALNOŚCI

— 16 luty 2021 —

Już po raz 17. najzdolniejszym młodym lubuszanom przyznano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne. Miło nam poinformować, iż jedną z 25 tegorocznych stypendystów została Katarzyna Kurczewska, uczennica klasy V cyklu 6-letniego w klasie skrzypiec mgr Wasyla Wierbickiego.

 

Stypendia ustanowione zostały w celu stworzenia wybitnie uzdolnionym uczniom odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania młodzieży do podejmowania kolejnych zadań. Są one również formą promocji młodych ludzi, którzy realizując swoje pasje, zainteresowania i aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.
Kasia znalazła się  w gronie najlepszych już po raz trzeci. Gratulujemy jej serdecznie - życząc dalszych sukcesów.