AKTUALNOŚCI

— 17 Styczeń 2020 —

W czwartek - 16 stycznia br. - w pięknej scenerii zielonogórskiej Palmiarni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych 25 uczniom województwa lubuskiego.

 

Decyzję o przyznaniu takiego wyróżnienia podjęto po raz szesnasty. Jak zaznaczył w swym przemówieniu Wicemarszałek Łukasz Porycki - stypendia ustanowione zostały w celu stworzenia wybitnie uzdolnionym uczniom odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania młodzieży do podejmowania kolejnych zadań. Stypendia są również formą promocji młodych ludzi, którzy realizując swoje pasje, zainteresowania i aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu. Już po raz drugi w gronie najlepszych znalazła się Katarzyna Kurczewska, uczennica klasy IV cyklu 6-letniego w klasie skrzypiec p. Wasyla Wierbickiego. Kasia odebrała stypendium za osiągnięcia artystyczne z rąk Wicemarszałka. Gratulujemy serdecznie - życząc dalszych sukcesów. Wiemy bowiem, że przygotowuje się ona znowu do kolejnych konkursów krajowych i międzynarodowych, a stypendium (chociaż b. skromne) pomoże im w sfinansowaniu mistrzowskich warsztatów muzycznych.

http://lubuskie.pl/news/26513/806/Stypendia-dla-najzdolniejszych/d,news-bootstrap/