AKTUALNOŚCI

— 15 Kwiecień 2019 —

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu zaprasza uczniów szkół muzycznych I stopnia naszego regionu  (klasy IV-VI cyklu 6-letniego oraz III-IV cyklu 4-letniego) na I Żagański Turniej Słuchowy, który odbędzie się 25 maja 2019 r. w siedzibie w budynku szkoły przy ul. Pomorskiej 14.

 

Celem Turnieju jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół muzycznych I stopnia, zainteresowanie przedmiotem oraz dalszą nauką w szkołach muzycznych II stopnia,  a także integracja uczniów i nauczycieli przedmiotu kształcenie słuchu w regionie.
Zadania turniejowe zawierają zagadnienia (zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia). Po ogłoszeniu wyników przewidziana jest krótka konferencja dla nauczycieli, podczas której omówione zostaną wyniki Konkursu. Zainteresowanym nauczycielom udostępniamy konspekty zadań - w celu odpowiednio ukierunkowanego przygotowania uczestników. Regulamin Turnieju, Zakres materiału oraz Karty Zgłoszeń (wraz z oświadczeniami dotyczącymi RODO) - do pobrania poniżej.

  Regulamin I Żagańskiego Turnieju Słuchowego.pdf

  I Żagański Turnieju Słuchowy - zakres materiału.pdf

  Karta zgłoszenia - I Żagański Turniej Słuchowy.pdf