Zamówienia publiczne nr 03_2014

"Zamówienie uzupełniające - modernizacja i dostosowanie Zespołu Poszpitalnych Zabytkowych Budynków do potrzeb PSM I i II stopnia w Żaganiu – budynek nr 1 – etap I"