Zamówienia publiczne nr 02_2020

Zamówienie publiczne: "ZAKUP I DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA W ŻAGANIU - II POSTĘPOWANIE"

Numer sprawy – 2/11/2020

Dokumenty do pobrania:

a) Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz.pdf

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Pobierz.pdf

c) Załącznik nr 1 do siwz: Pobierz.pdf

d) Załącznik nr 2 do siwz: Pobierz.pdf

  Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert.pdf

  Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

  Ogłoszenie o wyniku postępowania_17.12.2020.pdf