Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żaganiu ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023 do nauki gry na następujących instrumentach:
– fortepian,
– skrzypce, altówka, wiolonczela,
– gitara, perkusja, akordeon,
– flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

O przyjęcie do klasy I mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II stopnia jest przygotowanie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (lub równorzędne).

 

Ogromnym atutem naszej szkoły jest jej nowa lokalizacja. Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy w przepięknie zrewitalizowanych obiektach – dawnym szpitalu księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Został on zbudowany w latach 1851-1859 i przez liczne dziesięciolecia (jeszcze do czasów nam współczesnych) służył chorym. W roku 2006 budynki przejęła nasza szkoła. Po wielu latach prac remontowych, przy zaangażowaniu środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Funduszy Europejskich w ramach projektu Termomodernizacji Państwowych Szkół Artystycznych, zyskaliśmy w nowej siedzibie fantastyczne warunki do nauki i pracy. Każdej specjalności instrumentalnej dedykowana jest odrębna sala lekcyjna, zajęcia ogólnomuzyczne odbywają się w dużych i doskonale wyposażonych pracowniach, dzieci mają specjalnie wyposażoną salę rytmiki, odpowiednie pomieszczenia przeznaczone są na sale prób orkiestry i chóru, szatnie oraz sekretariat i gabinety biurowe. Szkoła dysponuje aulą, a biblioteka (wraz z czytelnią) znalazła swoje lokum w dawnym budynku pogotowia. Dwa budynki poszpitalne połączone zostały szklanym łącznikiem, który umożliwia wygodną komunikację nawet zimą, czy w czasie niepogody. Dzieci i młodzież mają także doskonałe warunki do odpoczynku w czasie przerw, a rodzice możliwość dogodnego dojazdu i odbioru swoich pociech (mogą również w komfortowych warunkach oczekiwać na dzieci w szkole). Żagańscy uczniowie otrzymali jedną z najpiękniejszych szkół w Polsce! Już z zewnątrz odnowione budynki przyciągają wzrok swoją oryginalną architekturą, ale dopiero wnętrza, gdzie z wielką pieczołowitością zachowano oryginalne elementy wystroju, posadzki, czy rzeźbione drzwi – umilają każdą spędzaną tu chwilę, zwłaszcza, gdy towarzyszy jej muzyka dobiegająca z każdego zakątka. Nie przypadkiem już w tej chwili mówi się o „żagańskim Hogwarcie”.

EGZAMINY WSTĘPNE odbędą się:

13 czerwca (poniedziałek) – od godz. 16.30w auli Szkoły przy ul. Żelaznej 1 – egzamin z instrumentu (kolejność zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów)

 

14 czerwca (wtorek) – o godz. 15.30w sali nr 6 – budynek nr 2 (ul. Żelazna 1) – egzamin z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

 

Do dnia 10 czerwca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek nr 1, ul. Żelazna 1) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmuza.zagan.pl następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie kandydata do PSM II stopnia (do pobrania - poniżej)
- kopię świadectwa ukończenia PSM I st. (ewentualnie Ogniska Muzycznego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie (w przypadku instrumentów dętych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza specjalistę - pulmonologa) –
do uzupełnienia w terminie późniejszym.
- 1 fotografię
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (do pobrania - poniżej)

 

 

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły -

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00; tel: (68) 377 27 85; sekretariat@psmuza.zagan.pl

Serdecznie zapraszamy!!!