Rekrutacja

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Jeśli Wasze dziecko interesuje się muzyką, chciałoby grać na instrumencie, zauważyliście u niego zdolności w tym kierunku - serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia muzycznego :

- dzieci młodsze (6 - 9 lat) - nauka w cyklu 6-letnim na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, perkusji, puzonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli;

- dzieci starsze i młodzież (10 - 16 lat) - nauka w cyklu 4-letnim na akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, oboju, perkusji, puzonie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI (polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie) odbędzie się w sali nr 18 budynku Nr 1 (główny budynek Szkoły) przy ul. Żelaznej 1 w dwóch terminach:

- 15 czerwca (środa) - od godz. 15:00 (głównie kandydaci 6 - 9 lat)

- 18 czerwca (sobota) - od godz. 9:00 (głównie kandydaci 10 - 16 lat).

 

Przebieg tego badania związany jest czasami z niepewnością i obawami, zarówno rodziców, jak i dzieci. Zapewniamy, iż przesłuchania odbywają się w bardzo przyjaznej atmosferze, a zadania, o których wykonanie proszeni są kandydaci, nie są trudne. Każde z nich jest przy tym najpierw objaśniane. Gdyby jednak chcieli Państwo dokładnie zapoznać się z przebiegiem badania

– zamieszczamy poniżej materiał filmowy ilustrujący przesłuchanie.

Informujemy ponadto, iż wszyscy kandydaci do nauki w naszej szkole mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, w czasie których będą mogli praktycznie zapoznać się z przebiegiem przesłuchań, a także „przećwiczyć” wykonanie poszczególnych zadań.

 

Zajęcia przygotowawcze odbywały się będą w sali nr 18 budynku Nr 1 (główny budynek Szkoły) przy ul. Żelaznej 1 w następujących terminach:
10 i 13 czerwca (piątek i poniedziałek) – w godzinach 17.00 – 17.45 – dzieci młodsze
10 i 13 czerwca (piątek i poniedziałek) – w godzinach 18.00 – 18.45 – dzieci starsze

 

Edukacja muzyczna trenuje pamięć i stymuluje rozwój umysłowy dziecka. Wpływa na jego zachowanie i umiejętności. Dzieci, które uczą się grać na instrumentach, wypadają korzystniej w testach umiejętności językowych, szybciej i łatwiej zapamiętują potrzebne informacje. Tak oceniają to naukowcy!

Nauka w naszej szkole opiera się na szeroko pojętym umuzykalnieniu. Realizujemy ten cel ucząc indywidualnie gry na instrumencie, a także gry w zespołach kameralnych i orkiestrze szkolnej oraz śpiewu w chórze szkolnym. Uzupełnieniem tego kształcenia jest rytmika, kształcenie słuchu oraz nauka podstaw wiedzy o muzyce i rozwijanie świadomego posługiwania się językiem muzycznym.

Kluczami do sukcesu w kształceniu muzycznym są:
- indywidualny tryb nauki pod kierunkiem pedagoga, który pozwala na dostosowanie poziomu kształcenia i wymagań do zdolności ucznia;
- cierpliwa praca dziecka w domu z aktywnym wsparciem rodziców.

 

Ogromnym atutem naszej szkoły jest jej nowa lokalizacja. Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy w przepięknie zrewitalizowanych obiektach – dawnym szpitalu księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Został on zbudowany w latach 1851-1859 i przez liczne dziesięciolecia (jeszcze do czasów nam współczesnych) służył chorym. W roku 2006 budynki przejęła nasza szkoła. Po wielu latach prac remontowych, przy zaangażowaniu środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Funduszy Europejskich w ramach projektu Termomodernizacji Państwowych Szkół Artystycznych, zyskaliśmy w nowej siedzibie fantastyczne warunki do nauki i pracy. Każdej specjalności instrumentalnej dedykowana jest odrębna sala lekcyjna, zajęcia ogólnomuzyczne odbywają się w dużych i doskonale wyposażonych pracowniach, dzieci mają specjalnie wyposażoną salę rytmiki, odpowiednie pomieszczenia przeznaczone są na sale prób orkiestry i chóru, szatnie oraz sekretariat i gabinety biurowe. Szkoła dysponuje aulą, a biblioteka (wraz z czytelnią) znalazła swoje lokum w dawnym budynku pogotowia. Dwa budynki poszpitalne połączone zostały szklanym łącznikiem, który umożliwia wygodną komunikację nawet zimą, czy w czasie niepogody. Dzieci i młodzież mają także doskonałe warunki do odpoczynku w czasie przerw, a rodzice możliwość dogodnego dojazdu i odbioru swoich pociech (mogą również w komfortowych warunkach oczekiwać na dzieci w szkole). Żagańscy uczniowie otrzymali jedną z najpiękniejszych szkół w Polsce! Już z zewnątrz odnowione budynki przyciągają wzrok swoją oryginalną architekturą, ale dopiero wnętrza, gdzie z wielką pieczołowitością zachowano oryginalne elementy wystroju, posadzki, czy rzeźbione drzwi – umilają każdą spędzaną tu chwilę, zwłaszcza, gdy towarzyszy jej muzyka dobiegająca z każdego zakątka. Nie przypadkiem już w tej chwili mówi się o „żagańskim Hogwarcie”.

 

Zapraszamy zatem serdecznie do naszej Szkoły – zarówno młodsze, jak i starsze dzieci i młodzież.

 

UWAGA!

Rodzice dzieci pragnących podjąć naukę w naszej szkole proszeni są o złożenie w sekretariacie Szkoły (Żagań, ul. Żelazna 1, główny budynek Szkoły) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmuza.zagan.pl do dnia 13 czerwca br. następujących dokumentów:

- wniosek o przyjęcie dziecka do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- kwestionariusz kandydata do PSM I stopnia (do pobrania - poniżej)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (
do pobrania - poniżej).

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły -

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00; tel: (68) 377 27 85;

sekretariat@psmuza.zagan.pl

Serdecznie zapraszamy!!!