Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu
 
ul: Żelazna 1, 68-100 Żagań
tel/fax: 068 377 27 85
NIP: 924-10-45-569
REGON: 000282659
 

/PSM_Zagan_0609/SkrytkaESP
 
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec, adres e-mail: iod@psmuza.zagan.pl
 
Darowizna na instrumentarium szkoły:
Konto szkoły w NBP o/Zielona Góra:
13 1010 1704 0012 0913 9134 0000
 
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
NIP: 924-189-04-60
nr konta: 24 1240 6856 1111 0010 3599 2711