AKTUALNOŚCI

— 11 Październik 2016 —

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych we współpracy z Radą Rodziców organizuje wyjazd na przedstawienie baletowe „Jezioro łabędzie” z muzyką Piotra Czajkowskiego do Teatru Wielkiego w Poznaniu, które odbędzie się w czwartek – 3 listopada br. 
Koszt – 50,- zł.  Rada Rodziców refunduje 10% ceny biletu, pokrywa koszty ubezpieczenia oraz wynajęcia autokaru. Warunkiem dofinansowania jest opłacenie darowizny na rzecz Rady Rodziców.
Do udziału w wycieczce zapraszamy uczniów starszych klas PSM I st. i uczniów PSM II st. W miarę wolnych miejsc możliwy jest także udział rodziców (którzy pokrywają koszt wycieczki w całości, tj. 100,- zł). Wpłaty przyjmuje p. Elżbieta Kusz.